آب‌فشان فلای در ایالت نوادای آمریکا قرار دارد. در سال ۱۹۶۴ کارگران حین جستجو برای انرژی زمین‌گرمایی با مته به حفر چاه مشغول بودند که این آب‌فشان به طور اتفاقی سربرآورد و به مرور زمان با رسوب املاح به شکل کنونی درآمد.

آب‌فشان فلای

آب‌فشان فلای

آب‌فشان فلاي (انگلیسی: Fly Geyser) آب‌فشانی است در نزدیکی مزرعه فلای، شهرستان واشو در ایالت نوادای آمریکا، که بر اثر فعالیت‌های انسانی به‌وجود آمده‌است. این آب‌فشان در ۳۲ کیلومتری (۲۰ مایلی) روستای گرلاک واقع شده‌است. زمانی که در سال ۱۹۶۴ کارگران حین جستجو برای انرژی زمین‌گرمایی در این نقطه با مته به حفر چاه مشغول بودند این آب‌فشان به‌طور اتفاقی سربرآورد و به مرور زمان با رسوب املاح به شکل کنونی درآمد.

مرجع:

Fly Geyser