آفتاب‌پرست‌ها به خاطر زبان دراز و سرعت غذا خوردن‌شان معروف هستند ولی یک ابزار مهم دیگر که در شکار کردن به آن‌ها کمک می‌کند آب دهان‌شان است. آب دهان آفتاب‌پرست حدود ۴۰۰ برابر چسبنده‌تر از آب دهان انسان‌هاست.

بزاق آفتاب‌پرست

دانشمندان آب دهان پنج آفتاب‌پرست را با قرار دادن یک میکروسکوپ بین خزنده و شکارش جمع‌آوری کردند و با استفاده از دوربین‌های پرسرعت سرعت شکار آن را مورد بررسی قرار دادند و مشخص شد که آب دهان آفتاب‌پرست ویسکوزیته‌ی حدود ۰٫۴ پاسکال در ثانیه دارد که حدود ۴۰۰ برابر چسبنده‌تر از بزاق انسان است. این بزاق چسبنده به جانور کمک می‌کند که شکارهایی با وزن تا ۳۰% وزن خزنده را تنها با زبان‌شان شکار کنند.

مرجع:

Chameleon spit is 400 times thicker than human’s