آخوندک گل خاردار (spiny flower mantis) ظاهر گل را تقلید می‌کند تا حشرات برای گرده افشانی به آن جذب شده و آنها را بخورد. به این فرآیند تقلید ژنتیکی در بین جانداران همگونی گفته می‌شود. این حشره قادر است طعمه‌های با اندازه‌ی چند برابر خود را شکار کند.

آخوندک گل خاردار

آخوندک گل خاردار یک آخوندک گل کوچک با اندازه‌ی ۳۸ میلیمتر است. حشره‌ی بالغ این گونه دارای یک ساختار خاردار در زیر شکمش می‌باشد که این نام را به آن داده است. این حشره رنگ‌های متنوعی داشته و معمولاً سبز رنگ است ولی می‌تواند زرد رنگ هم باشد و یک نشانه‌ی ۹ مانند بر روی بال‌های جلویی خود دارد که یک چشمدانه سیاه ایجاد می‌کنند و توسط یک تکه‌ی سبزرنگ پوشیده شده است. بال‌های عقبی در بخش داخلی نارنجی بوده و در بخش خارجی شفاف می‌باشند. این حشره توانایی استتار خوبی داشته دارد.

آخوندک

آخوندک حشره‌ای است سبز رنگ، ملخ مانند و کشیده با پاهای دراز، سر بزرگ و دو جفت بال که هنگامی که آرام می‌ایستد پاهای خود را مانند دو دست به سمت جلو نگه می‌دارد و در این حالت از این جهت که انگار دارد دعا می‌خواند او را در فارسی آخوندک و در بسیاری از زبان‌های فرنگی، ‎Mantis، Mantodea یا مانند آن می‌خوانند؛ چون که Mantis واژه‌ای یونانی به معنای پیغمبر است. برای تأکید بر این معنا حتی در زبان انگلیسی، گاه نام این جانور را با صفت «نیایشگر» هم همراه می‌کنند و آن را Praying Mantis می‌خوانند. همنوع خواری آخوندک مربوط به آخوندک ماده می‌باشد که پس از جفت‌گیری، جنس مخالف خود را شکار و از آن تغذیه می‌کند. البته این مورد بیشتر برای آخوندک‌هایی که وضع تغذیه مناسبی نداشته‌اند صدق می‌کند. این حشره می‌تواند مدت درازی را بدون آب و خوراک تاب آورد. برخی از انواع آخوندک قادرند سر خود را در زاویه‌ای ۱۸۰ درجه به اطراف بچرخاند. آن‌ها بیشتر در لابلای شاخ و برگ درختان زندگی می‌کنند و برای فریب طعمه‌ها، خود را به شکل شاخه‌ای کوچک در می‌آورند. هرگاه مگسی به نزدیک این حشره بیاید دست‌ها را به سویش دراز کرده، آن را می‌گیرد و سپس آرام آرام به خوردنش مشغول می‌شود. آخوندک‌ها چون حشرات زیان‌آور برای کشاورزی و باغداری را شکار می‌کنند، برای این پیشه‌ها سودمند هستند. آخوندک دارای ۸۰۰ گونه است که ۲۰ نوع از آنها در آمریکای شمالی یافت می‌شود و همگی بالهایی به رنگ قهوه‌ای یا سبز و طول اندامی در حدود ۵ سانتی‌متر دارند. این حشره به نامهای فال‌بین و قاطرکُش نیز معروف است.

مرجع:

Pseudocreobotra wahlbergi

Mantis