بسیاری از انسان‌ها بر این باورند که حیوانات مخصوصاً حیوانات خانگی‌شان در هنگام ناراحتی گریه می‌کنند. بعنوان مثال برخی افراد ادعا می‌کنند که گریه سگ خانگی‌شان را دیده‌اند. داروین گمان می‌کرد میمون‌ها و فیل‌ها گریه می‌کنند و در یک فصل از کتاب مدارکی از اشک ریختن فیل‌های هندی در موقعیت‌های غمگین ارائه می‌دهد. عکس‌هایی نیز در اینترنت منتشر می‌شوند که نشان می‌دهند بچه فیل‌ها یا بچه میمون‌ها پس از جدا شدن از مادرشان از ناراحتی اشک می‌ریزند اما آیا از نظر علمی حیوانات گریه می‌کنند؟

آیا حیوانات گریه می‌کنند؟

گریه برای ما انسان‌ها به معنی اشک ریختن به همراه با ناراحتی و غم و درد و احساسات عمیق است. در شادی‌های احساسی نیز ما از خوشحالی اشک می ریزیم. ما انسان‌ها تمایل داریم که احساسات خود را به حیوانات دیگر نیز نسبت دهیم ولی واقعیت این است که این فقط انسان‌ها هستند که در هنگام فوران احساسات اشک می‌ریزند.

برخی دانشمندان اعتقاد دارند که حیوانات هم دارای احساسات هستند. بررسی مغز شامپانزه‌ها، میمون‌ها، سگ‌ها و موش‌ها نشان داده است هنگامی که در موقعیت‌هایی مثل ترس، عصبانیت، لذت و … قرار می‌گیرند مغزشان فعالیت‌هایی مشابه مغز ما نشان می‌دهد. هنگام جدا شدن بچه‌های حیوانات پستاندار از مادرشان صداهای دردمندانه‌ای از آن‌ها شنیده می‌شود. اگر زاری کردن را به صورت قیل و قال در موقعیت‌های استرس‌زا تعریف کنیم بسیاری از میمون‌ها، گیبون‌ها، اورانگوتان‌ها، گوریل‌ها، شامپانزه‌ها و حیوانات دیگر در این وضعیت سر و صدا و زاری می‌کنند ولی در مورد گریه و سوگواری ناشی از غم و احساسات عمیق اینگونه نیست.

حیوانات این توانایی را دارند که برای روانکاری چشمان‌شان اشک تولید کنند ولی از نظر علمی لزوماً ارتباطی بین این اشک‌ها و احساسات درونی آن‌ها وجود ندارد. در خصوص گریه کردن فیل‌ها هنوز بحث‌هایی وجود دارد. برخی اعتقاد دارند اشک ریختن آن ها فقط یک واکنش فیزیولوژیک به موقعیت‌های استرس‌زاست و ریشه در غم و ناراحتی آن‌ها ندارد. این قضیه در مورد نوزاد انسان نیز صادق است. نوزادان بیشتر در هنگام درد و ترس گریه می‌کنند و گریه‌ی آن‌ها کمتر به احساسات مرتبط است. یک تفاوت دیگر مدل گریه کردن بچه‌ها با بزرگسالان این است که در گریه‌ی آن‌ها سر و صدا بیشتر مشهود است و کمتر اشک می‌ریزند. با بزرگ‌تر شدن انسان‌ها بیشتر به خاطر احساسات گریه می‌کنند و سر و صدای گریه‌ی آن‌ها کمتر شده و اشک‌ها بیشتر دیده می‌شوند.

مراجع:

Why are humans the only animals that cry?

Do animals cry?

Are humans the only primates that cry?