مطالب زیادی در جامعه‌ی مجازی در مورد پرنده‌ای به نام اسکل که غذای خود را پنهان کرده و سپس جای آن را فراموش می‌کند منتشر شده است و حتی پرندگان دیگری با اسامی شنقل، دنگل، امبل و … نیز به آن اضافه شده و داستان‌های زیادی در مورد رفتارهای احمقانه‌ی آن‌ها منتشر شده است ولی آیا چنین پرندگانی وجود دارند؟

طوطی دریایی

معروف‌ترین این پرنده‌ها که به اسکل معروف شده است در واقع پافین (Puffin) یا طوطی دریایی است که رفتارهای فراموشکارانه‌ی آن به هیچوجه مبنای علمی نداشته و از نظر فرگشتی با این مکانیزم هم بعید به نظر می‌رسند. در مجموع باید گفت تمامی داستان‌های ذکر شده با هدف طنز نگاشته شده و پرنده‌ای به نام اسکل وجود ندارد.شایعه 2copy

طوطی دریایی

طوطی دریایی مربوط به سه گونه کوچک از تیره ماهی‌گیرک است که در طول فصل تولید مثل دارای منقار رنگ روشن می‌باشد. این پرندگان دریایی در سواحل زندگی کرده که غذا را در درجه اول با شیرجه زدن درون آب بدست می‌آورند. آنها در کولونی‌های بزرگ در صخره های ساحلی و یا جزایر دور از ساحل، در شکاف میان سنگها یا در سوراخ‌ها در خاک لانه می‌سازند. در حالی که طوطی دریایی اطلس در شمال اقیانوس اطلس یافت می‌شود، دو گونه دیگر این پرنده، طوطی دریایی شاخدار و طوطی دریایی کاکل‌دار، در شمال اقیانوس آرام یافت شده‌اند.

تمام گونه‌های طوطی دریایي پرهای زینتی عمدتاً سیاه و سفید، و منقار قوی و بزرگ دارند. قسمت‌های بیرونی رنگی از نوک آنها پس از فصل تولید مثل ریخته، یک منقار کوچک و کند برجای می‌ماند. بالهای کوتاه آنها را برای شنا کردن با تکنیک پرواز در زیر آب انجام می‌شود. در هوا، بال خود را به سرعت (تا ۴۰۰ بار در دقیقه) در پرواز سریع بهم می‌زنند، اغلب پرواز در سطح پایین بر فراز اقیانوس است.

مرجع:

Puffin