ابر عدسی یا عدسگون ابری است به شکل عدس یا بادام، غالباً بسیار طویل و معمولاً با حدود کاملاً مشخص، گاهی لبه‌های آن رنگین کمانی است. این ابر به خاطر ظاهر جالب و عجیبی که دارد برخی اوقات به اشتباه به صورت بشقاب پرنده دیده می‌شود.

ابر عدسی

تشکیل این ابر بدین صورت است که هوا در سطح زمین جریان می‌یابد و با موانعی برخورد می‌کند. موانعی چون ساختمان‌ها، پل‌ها، تپه‌ها، دره‌ها و کوه‌ها باعث می‌شوند جریان هوا به صورت گردابی درآمده و این ابرها تشکیل شوند. ابر عدسی منشأ کوهستانی دارد، اما ممکن است در نواحی نیمه‌کوهستانی نیز دیده شود؛ این اصطلاح عمدتاً همراه با ابرهای پرساکومه‌ای و فرازکومه‌ای و پوشن‌کومه‌ای می‌آید.

مرجع:

Lenticular cloud