یک فرآیند روانشناسی وجود دارد که به آن اثر پس‌زنی (Backfire Effect) گفته می‌شود. در این وضعیت هر چه بیشتر سعی کنید با ارائه‌ی واقعیات و اعداد، شخص را متقاعد کنید که اشتباه می‌کند او بیشتر متقاعد می‌شود که باورهای قبلی‌اش درست هستند.

اثر پس‌زنی و جهت‌گیری تاییدی

تحقیقات نشان داده‌اند در این وضعیت شخص شما را به عنوان یک منبع آگاه اطلاعات نمی‌پذیرد. همچنین وقتی یک مسئله را برای این اشخاص تعریف می‌کند آن را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که افکار قبلی‌شان به چالش کشیده نشود. در این وضعیت هر چه فکت‌های شما محکم‌تر و بدیهی‌تر باشد باعث ثابت قدم‌تر شدن او خواهید شد.

جهت‌گیری تاییدی

جهت‌گیری تاییدی (Confirmation bias) گرایش به جستجو در اطلاعات یا تعبیر کردن آن به نحوی است که باورها یا فرضیه‌های خود شخص را تأیید کند. افراد هنگام جمع‌آوری یا یادآوری گزینشی اطلاعات، یا هنگامی که آن را به نحوی جهت‌گیرانه تعبیر می‌کنند، این جهت گیری را از خود نشان می‌دهند. این اثر در خصوص موضوعات هیجان برانگیز و برای باورهای شدیداً عمیق، شدیدتر است. افراد تمایل دارند شواهد مبهم را به عنوان تأییدی بر موضع موجودشان تعبیر کنند.

The Backfire Effect: Why Facts Don’t Win Arguments

Confirmation bias