ارکیده میمون که با نام‌های دراکولای میمونی نیز شناخته می‌شود یک نوع ارکیده است که ظاهری شبیه به میمون دارد. نحوه‌ی قرارگیری پایه، گلبرگ‌ها و گلبرگ لبسان به گونه‌ای است که تا حد زیادی به صورت میمون شباهت دارد. این گیاه در تمامی فصول شکوفه می‌زند و چندین گل آذینی دارد که پشت سر هم باز می‌شوند. گل‌های این گیاه خوشبو بوده و بویی شبیه پرتقال رسیده دارند.

ارکیده میمون

ارکیده میمون

گل‌ها شکل‌ها، اندازه‌ها و رنگ‌های مختلفی دارند که تنوع بسیار زیادی برای آن‌ها ایجاد می‌کند. شما در طول زندگی خود با انواع مختلفی از آن‌ها برخورد خواهید کرد ولی برخی از این گل‌ها شباهتی زیادی به چیزها یا حیواناتی دارند که کاملاً شگفت‌انگیز است.

مرجع:

Dracula simian