استیو جابز بنیانگذار اپل به فرزندخواندگی قبول شده بود. پدر واقعی او عبدالفتاح جان جندلی اهل سوریه بود.

مرجع:

Steve Jobs