برخی اوقات طبیعت مادر بی‌رحمی است. تصویری که مشاهده می‌کنید اسکلت گوزنی است که در داخل شیاری صخره‌ای به دام افتاده است. به احتمال زیاد گوزن پس از گیر کردن در بین صخره‌ها نتوانسته است خود را بیرون بکشد و از گرسنگی تلف شده است.

اسکلت گوزنی که در صخره‌ها گیر کرده است