تاکنون حدود ۱۶ گونه‌ی مختلف انسان شناسایی شده‌اند که آخرین کشف در این زمینه انسان نالدی بوده است که در سال ۲۰۱۵ اعلام شد. هومونالدی‌ها حدود ۲٫۵ میلیون سال پیش بر روی زمین می‌زیسته‌اند و قدی حدود ۱٫۵ متر و وزنی حدود ۴۵ کیلوگرم داشته‌اند و مغز آن‌ها به اندازه‌ی یک پرتقال بوده است. این کشف به دانشمندان کمک می‌کند مسیر فرگشت انسان را با دقت و جزئیات بیشتری تعیین کنند.

انسان نالدی

انسان نالِدی یا هومو نالِدی با نام علمی Homo naledi گونه‌ای منقرض‌شده از سرده‌ی انسان است. انسان امروزی هم در همین سرده طبقه‌بندی می‌شود که بقایای ۱۵۵۰ قسمت از آن به همراه ۱۹۰ دندان در اتاق نالدی؛ یکی از اتاق‌های غار ستاره رو به اوج در آفریقای جنوبی در محدوده‌ای که گهوارهٔ نوع بشر نام گرفته پیدا شده، نالدی از سرده انسان است. این فسیل‌ها حدود دو ونیم میلیون سال قدمت دارند (شاید هم متعلق به زمانی خیلی نزدیک‌تر به ما). خبر این کشف در سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی منتشر شد. استخوان‌های فسیلی در این غار شامل استخوان‌های ۱۵ نفر از افراد مختلف است که به نظر می‌رسد از نزدیکان مرتبط بوده‌اند. نشانه‌هایی از وجود تعمد در سپردن و یا قرار دادن افراد در غار موجود است، که عمل مراسم دفن را که قبلاً برای گونه‌های انسان‌های اولیه مستند نشده بود نشان می‌دهد. کاشفان می‌گویند استخوان‌ها نشان دهندهٔ یک گونهٔ جدید در جنس انسان هستند، در حالی که سایر کارشناسان تجزیه و تحلیل بیشتری را قبل از پیشنهاد قطعی چنین فرضیه‌ای پشتیبانی و توصیه می‌کنند. این کشف از نظر کمیت نیز در تاریخ کشف فسیل‌های انسانی در آفریقای جنوبی بی‌سابقه است.

انسان نالدی را می‌توان حد فاصل یا پل بین انسان نماهای پیشرفته‌تر و نخستین‌های دو پا محسوب کرد. دانشمندان هومونالِدی را نزدیک‌ترین خویشاوند به انسان مدرن می‌دانند، تا جایی که آنان را گونه‌ای منقرض شده از انسان‌ها قلمداد کرده‌اند و تبار زوال یافته انسان مدرن دانسته‌اند. نالدی ابزارساز بوده و از آنها استفاده می‌کرده است.

مراجع:

Homo

Homo naledi