اگر بتوانید به اندازه‌ی ۱۰۰ کیلومتر از سطح زمین دور شوید بر اساس استانداردهای بین‌المللی یک فضانورد محسوب می‌شوید.

مرجع:

Kármán line