آلبرت اینشتین در سال ۱۹۵۴ در نامه‌ای اذعان می‌کند: «این واقعیت دارد که والدین من نگران بودند چون من خیلی دیر شروع به حرف زدن کردم تا حدی که با یک دکتر هم مشورت کردند. دقیقاً نمی‌توانم بگویم چند سالم بود ولی مطمئنم کمتر از سه سال نداشتم»

کودکی آلبرت اینشتین

منبع:

۲۵ quotes that take you inside Albert Einstein’s revolutionary mind