در یک رخداد بسیار عجیب یک مرد ورزشکار با نام میجر والتر سامرفورد سه بار در طول زندگی‌اش مورد برخورد صاعقه قرار گرفت و چهار سال پس از مرگش نیز صاعقه به سنگ قبرش برخورد کرد. اما اگر فکر می‌کنید این عجیب است حتماً داستان روی سولیوان را بخوانید.

احتمال و آمار برخورد صاعقه به انسان

در هر ثانیه حدود ۱۰۰ صاعقه با زمین برخورد می‌کند و سالانه هزاران نفر مورد اصابت صاعقه قرار می‌گیرند. برخورد صاعقه می‌تواند صدمات جدی بهمراه داشته باشد ولی در صورت برخورد با انسان احتمال مرگ بین ۱۰% تا ۳۰% می‌باشد و تا ۸۰% نجات یافتگان صدمات طولانی مدت خواهند دید. در ایالات متحده بین ۹% و ۱۰% کسانی که صاعقه به آن‌ها برخورد می‌کند می‌میرند بعبارتی به طور میانگین ۴۰ تا ۵۰ مرگ در سال. احتمال برخورد صاعقه به انسان در ایالات متحده یک به ۹۶۰۰۰۰ برآورد شده است.

منبع:

Statistician David J. Hand Shows How the Seemingly Improbable Becomes a Sure Thing

Lightning strike