تحقیقات نشان می‌دهند که رنگ آبی در داستان‌های یونان و دیگر متون باستانی استفاده نشده است. بر این اساس دانشمندان اعتقاد دارند که تمدن‌های باستانی قادر به تشخیص این رنگ نبوده‌اند. مصری‌ها اولین فرهنگی بودند که رنگ‌های آبی را تولید کرده‌اند و اولین تمدنی هستند که کلمه‌ی آبی را در ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد بکار برده‌اند. مردم قبیله‌ی هیمبا در نامیبیا هنوز هم کلمه‌ای برای آبی ندارند و تشخیص بین رنگ‌های سبز و آبی برای‌شان دشوار است.

مراجع:

Could our ancestors see blue? Ancient people didn’t perceive the colour because they didn’t have a word for it, say scientists

Humans didn’t even see the colour blue until modern times, research suggests