یک بیماری بسیار نادر ژنتیکی با نام بیماری بی‌خوابی مرگبار خانوادگی وجود دارد که در آن شخص توانایی خوابیدن را از دست می‌دهد و پس از چند ماه نیمه هوشیاری می‌میرد. این بیماری درمانی ندارد و تا کنون فقط در ۲۹ خانواده و ۷۸ نفر دیده شده است.

بیماری بی‌خوابی مرگبار خانوادگی

با شروع این بیماری بی‌خوابی بیمار بطور پیشرونده بدتر شده و منجر به توهم، هذیان‌گویی و حالات جنون‌آمیز می‌گردد. پس از اینکه این بیماری نشانه‌های خود را نشان می‌دهد به طور متوسط ۱۸ ماه طول می‌کشد که بیمار را از پای درآورد. سن پدیدار شدن این بیماری عجیب از ۱۸ تا ۶۰ سال است و می‌توان قبل از شروع بیماری از طریق آزمایش‌های ژنتیکی آن را شناسایی کرد. مرگ معمولاً بین ۷ و ۳۶ ماه پس از شروع بیماری رخ می‌دهد. نمود بیماری بی‌خوابی مرگبار خانوادگی در بیمارهای مختلف متفاوت است و حتی بین بیمارهای یک خانواده‌ی یکسان هم فرق می‌کند.

مرجع:

Fatal familial insomnia