تلاش یک طوطی دم‌دراز برای جلوگیری از وارد شدن بزمجه به به لانه‌اش