کاتاکانتوس اینکارناتوس (Catacanthus incarnatus) گونه‌ای از حشره از خانواده‌ی کاتاکانتوس است که پشت آن ظاهری شبیه به صورت انسان دارد و یک حشره بدبو می‌باشد.

حشره بدبو با ظاهر صورت انسان

کاتاکانتوس گونه‌ای از حشرات از خانواده‌ی سن‌های بدبو هستند که در ماداگاسکار، هند، سریلانکا، برمه، تایلند، چین، اندونزی، مالزی، فیلیپین، ژاپن و کره‌ی جنوبی یافت می‌شوند.

سن‌های بدبو

سِن‌های بدبو (Pentatomidae) تیره‌ای از حشرات هستند. سن‌های زیان آور پسته که تاکنون در مناطق پسته‌کاری ایران شناسایی شده‌اند، به طورعمده متعلق به خانواده‌های سن‌های بدبو و سن‌های بذرخوار (Lygeidae) هستند. حانوادهٔ سِن‌های بدبو متعلق به راسته‌ی نیم‌بالان (Hemiptera)، زیرراسته ناجوربالان (Heteroptera)، فروراسته‌ی بدبوسانان (Pentatomomorpha) است. این سن‌ها ناقل قارچ Nematospora coryli و بیماری ماسوی پسته (Stigmatomycosis) هستند.

مراجع:

Catacanthus

Pentatomidae