حلزون آلبینو

حلزون آلبینو

زالی

آلبینیسم یا زالی یک بیماری ژنتیکی است که به دلیل نقص مادرزادی رنگدانه‌های ملانین تولید نمی‌شود. عدم توان تولید رنگدانه‌های ملانین موجب می‌شود که رنگ پوست بیمار سفید باشد. به دلیل عدم تولید رنگدانه، شبکیه‌ی چشم بیماران آلبینو به نور خوشید حساس است و احتمال آفتاب‌سوختگی و سرطان پوست در بین این افراد بیشتر است. آلبینیسم نه تنها در انسان و پستانداران بلکه در بین پرندگان، خزندگان، دوزیستان و ماهی‌ها نیز بروز می‌کند.

چون بیماری ژنتیکی است درمان علامتی است .این بیماری از گذشته شناخته شده بوده و نام بیماری هم از نام شخصیت اساطیری زال (پدر رستم) گرفته شده است. ژن زالی مغلوب است، یعنی اگر فردی یک ژن زالی (که در واقع ژن ساخت ملانین است که به دلایلی معیوب شده) روی یک کروموزوم داشته باشد، اگر ژن سالم دومی کروموزوم دیگر باشد، آن ژن سالم وظیفه ژن معیوب را برعهده می گیرد و فرد، دچار زالی نمی شود. در حقیقت برای ابتلای به زالی، باید فرد دارای دو ژن زالی از پدر و مادر باشد. اگر فرزندی از پدر و مادری که هر دو یک ژن زالی دارند متولد شود، ۲۵ درصد احتمال دارد که کودک زال باشد، ۵۰ درصد احتمال ناقل بودن وجود دارد (یک ژن معیوب داشته باشد) و ۲۵ درصد احتمال دارد که ژن های کاملا سالم داشته باشد. اگر یکی از والدین سالم و دیگری زال باشد، همه فرزندان ناقل و اگر یکی ناقل و دیگری زال باشد، ۲۵ درصد احتمال ناقل بودن فرزند و ۷۵ درصد احتمال زال بودن فرزندان وجود دارد. اگر والدین هر دو زال باشند، همه فرزندان زال خواهند شد.

در عهد باستان، انسان های زال را دارای قدرت های جادویی می دانستند و آنها به عنوان جادوگر قبیله از احترام ویژه ای برخوردار بودند. در قرون وسطی در برخی کشورها به تصور اینکه این افراد دارای قدرت های شیطانی هستند به آتش کشیده می شدند. حتی در شاهنامه فردوسی نیز رگه هایی از این تفکرات در شخصیت زال دیده می شود. اما مشکلات افراد مبتلا به زالی تنها در باورهای فرهنگی خلاصه نمی شود. مشکلات بینایی یکی از این مشکلات است. برخی افراد مبتلا به زالی دید بسیار کمی دارند. بعضی تقریبا نابینا هستند، بعضی می توانند نوشته های کتاب را بخوانند و بعضی دید کافی برای رانندگی دارند.

مرجع:

Albinism