عکسی که در قسمت بالای تصویر زیر مشاهده می‌کنید به نظر می‌رسد که چهار عکس باشد ولی در واقع فقط یک عکس است که این خطای دید را ایجاد نموده است. این عکس استادانه توسط بلا برسودی گرفته شده است و چینش و راستای وسایل به گونه‌ای است که این توهم تصویری را ایجاد کنند. تصویر پایینی همان منظره است که از کنار (۹۰ درجه چرخش دوربین) گرفته شده است.

خطای دید عکسی که به نظر می‌رسد چهار عکس است

بلا برسودی

بلا برسودی عکاس اطریشی است که در وین به دنیا آمده و از اوایل دهه‌ی ۹۰ در نیویورک کار می‌کند.

مرجع:

A Single Photograph by Bela Borsodi Looks Like Four Separate Images

Bela Borsodi