درازدامن درخشان پرنده‌ای از خانواده‌ی لانه‌کن‌هاست که در آمریکای جنوبی یافت می شود این پرنده به خاطر پرهای رنگی که دارد مشهور است. تروگون یا لانه‌کن نوعی پرنده از خانواده‌ی لانه‌کنان و راسته‌ی لانه‌کن‌سانان است که لانه‌های خود را به صورت سوراخ‌هایی در تنه درختان و چوب‌ها می‌کنند و این کار را با جویدن چوب انجام می‌دهند.

درازدامن درخشان

درازدامن درخشان (Resplendent quetzal) گونه‌ای از سرده‌ی درازدامن‌هاست که آن‌ها هم یک سرده از تیره‌ی تروگون هستند. لانه‌کن‌ها تنها جانورانی هستند که در آن‌ها ناجورانگشتی دیده می‌شوند. ناجورانگشتی بدین معنی است که انگشتان سوم و چهارم رو به جلو و انگشتان یکم و دوم رو به عقب باشند.

لانه‌کن‌ها در جنگل‌های گرمسیری زندگی می‌کنند و بزرگ‌ترین تنوع آن‌ها در آمریکای مرکزی و جنوبی است. خوراک آن‌ها حشرات و میوه‌ها هستند و این شیوه تغذیه و درخت‌زی بودن آن‌ها را می‌توان در منقار پهن و پاهای کوچک آن‌ها بازشناخت.

لانه‌کن‌ها با وجود این‌که پروازی سریع دارند ولی تمایلی به پرواز در مسافت‌های زیاد ندارند و به طور کل پرنده‌های مهاجرتی نیستند.

پر تروگون‌ها نرم و اغلب رنگارنگ است و پرهای نر و ماده با هم تفاوت‌هایی دارد. آن‌ها در حفره‌هایی که در درختان می‌کنند یا حفره‌های موریانه‌ها لانه می‌گزینند و ۲ تا ۴ تخم با رنگ‌های روشن می‌گذارند.

مراجع:

Resplendent quetzal

Trogon

Pharomachrus