آزوما ماکوتو هنرمند اهل توکیو ژاپن توانسته است تصاویری از حیات ارگانیک در لبه‌ی فضا بوجود آورد. این هنرمند خوش ذوق در یک حرکت جالب گیاهانی مثل نیلوفر، ارکیده، درخت بونسای و … را توسط بالون به لایه‌ی استراتوسفر فرستاده است.

درخت بونسای در فضا

تصاویر حاصل به زیبایی بیانگر راز حیات بر روی زمین هستند. ماکوتو معتقد است که قرار دادن این گیاهان در مرز فضا آن‌ها را به حیات فرازمینی تبدیل کرده است.

گیاهان در فضا اثر هنرمند ژاپنی آزوما ماکوتا

لایه‌ی استراتوسفر دومین لایه‌ی اتمسفر است. این لایه در نزدیکی استوا در ارتفاع ۱۸ کیلومتری زمین شروع می‌شود و در عرض‌های جغرافیایی میانی از ارتفا ۱۰ تا ۱۳ کیلومتری شروع می‌شود و در ۵۰ کیلومتری خاتمه می‌یابد؛ همچنین در قطب‌ها در ارتفاع حدود ۸ کیلومتری شروع می‌شود. حیات باکتریایی در لایه‌ی استراتوسفر وجود دارد و برخی پرندگان نیز در سطوح پایینی آن پرواز می‌کنند.

مراجع:

There’s life out there: the artist shooting bonsai trees into space

Stratosphere