دندان‌های فک خرچنگ‌خوار برای خوردن سخت‌پوستان دریایی انطباق یافته‌اند. این دندان‌ها به گونه‌ای هستند که پوسته‌ی سخت‌پوستان را به راحتی شکسته و فیلتر می‌کند. دندان‌های شگفت‌انگیز این آبزی ظاهری مانند برگ درخت چنار دارند. نام علمی این گونه دندان‌ها لابندون (lobodon) یا دندان برگی می‌باشد.

دندان فک خرچنگ‌خوار

فک خرچنگ‌خوار

فک خرچنگ‌خوار (نام علمی: Lobodon carcinophaga) نام یک گونه از تیره فک بی‌گوش است. این جانور بر خلاف نامی که دارد خرچنگ نمی‌خورد و از سخت‌پوستان دریایی تغذیه می‌کند. این جانور علاوه بر اینکه شکارچی کریل‌ها می‌باشد توسط فک‌های پلنگی هم شکار می‌شود و فک‌های پلنگی حدود ۸۰% از توله‌های این حیوان را می‌خورند.

فک یا خوک دریایی

خوکان دریایی گروه وسیعی از جانوران پستانداران نیمه آبزی و باله داری هستند که گونه هایی مانند گراز دریایی، فک خزدار، شیر دریایی، فیل دریایی، فک گوش‌دار، فک بی‌گوش و برخی گونه‌هایی از این دست را در بر می‌گیرد.

مرجع:

Crabeater seal