رتیل زانوقرمز مکزیکی دارای رنگ سیاه و قهوه‌ای تیره غالب با پاهای قهوه‌ای روشن و زانوهایی به رنگ مشخص نارنجی متمایل به قرمز براق هستند. شکم آنها در میان موهای پرز مانند قهوه ای و خاکستری رنگ پوشانده شده است. تصویر این رتیل بسیار زیبا را مشاهده می‌کنید.

رتیل زانوقرمز مکزیکی

این گونه از رتیل‌ها بزرگ بوده و ماده‌ها طول بدن‌شان به بش از ۵۰ میلیمتر می‌رسد. نرها نیز می‌توانند تا ۷۵ میلیمتر طول داشته باشند. به مانند بسیاری از رتیل‌ها، رتیل زانوقرمز مکزیکی عمر درازی دارد. طول عمر نرها حدود ۵ سال می‌باشد ولی ماده‌ها بیش از ۲۵ سال و تا ۳۰ سال عمر می‌کنند. رتیل زانوقرمز مکزیکی یک بندپاست و باید از طریق فرآیند پوست انداختن رشد کند.

رتیل‌های ماده در صورت داشتن دوره سرد (دوره سرما) بیشتر و بهتر آماده جفت‌گیری می شوند. زمانی رتیل نر بالغ یک شبکه اسپرم بسازد نشان دهنده آمادگی او به رتیل ماده است. او باید در محفظه زندگی رتیل ماده قرار بگیرد. رتیل نر به سمت مخفیگاه رتیل ماده حرکت می‌کند ، سپس با دستان جلویی خود با حرکتی لرزش‌وار به زمین ضربه زده و رتیل ماده را ترغیب به خروج از مخفیگاه می‌کند. به محض خروج رتیل ماده ، رتیل نر به سمتش حمله‌ور شده و به حالتی که بالاتر از او قرار گیرد آن را می‌گیرد تا به نقطه مورد نظر خود برای جفت‌گیری دسترسی خوبی داشته باشد. در این زمان رتیل نر بوسیله‌ی یکی از اندام‌های شبه حرکتی خود، اقدام به قرار دادن کیسه اسپرم در داخل بدن رتیل ماده می‌کند. اگر عمل جفت‌گیری و قرار دادن کیسه اسپرم در داخل بدن ماده به درستی انجام گرفته باشد، یک کیسه حاوی تخم ظرف چند هفته آینده، توسط رتیل ماده گذاشته می‌شود. این کیسه تخم می تواند شامل ۲۵۰ عدد بچه رتیل باشد. پس از جفت‌گیری رتیل نر معمولاً پس از چند هفته خواهد مرد.

مرجع:

Mexican redknee tarantula