روش ساخت دایناسور در کاریکاتور زیر نشان داده شده است. برای ساخت دایناسور به یک خوک و یک مار نیاز خواهید داشت.

روش ساخت دایناسور