بارداری معمولی حدود ۲۸۰ روز طول می‌کشد. در حین بارداری جنین کم کم رشد می‌کند تا به اندازه‌ی کافی برای زنده ماندن در بیرون از رحم توانایی پیدا کند. به دلیل اینکه تمامی بارداری‌ها کمی با هم فرق دارند زمان دقیق آن‌ها نیز متفاوت است. برخی از این  بارداری‌ها طول غیرطبیعی دارند. رکورد طولانی‌ترین زمان بارداری انسان مربوط به خانمی به نام بولا هانتر می‌باشد که در سال ۱۹۴۶ ثبت شده است. وی در سن ۲۵ سالگی بود که دکترش متوجه شد ۳۷۵ روز از زمان بارداری‌اش می‌گذرد یعنی بیش از یک سال. این مقدار حدود سه ماه بیشتر از زمان بارداری معمول انسان می‌باشد.

مراجع:

The Longest Pregnancy

Medicine: Prodigious Pregnancy