زرافه‌ها دارای خواب بسیار کوتاهی در حد چند دقیقه هستند و در واقع کوتاه‌ترین خواب را در بین پستانداران دارند. این حیوانات به طور متوسط ۳۰ دقیقه در روز را می‌خوابند. چند دهه پیش تصور می‌شد که این حیوانات اصلا نمی‌خوابند.

خواب زرافه‌ها

زرافه با بدنش دراز می‌کشد. برای دراز کشیدن ابتدا زانوی پای جلویی خود را بر زمین می‌زند و آن پا را کاملاً روی زمین می‌گذارد. سپس همین کار را با پای عقبی‌اش می‌کند. بیشتر زرافه‌ها این‌گونه می‌خوابند و افراد مسن‌تر به شکل ایستاده می‌خوابند. افراد مسن برای خوابیدن گردن خود را به عقب خم می‌کنند و آن را روی باسن یا ران خود می‌گذارند.

مرجع:

This Is How Giraffes Sleep