زنجره‌های دوره‌ای یا Magicicada یک سرده از زنجره (جیرجیرک دشتی) هستند که بسته به گونه‌شان ۱۳ یا ۱۷ سال عمر می‌کنند. مسئله‌ی شگفت‌انگیز در مورد این حشرات این است که تقریباً تمام این زمان را در زیر زمین در حالت نابالغ می‌مانند و از مایعات آوندهای ریشه‌ی درختان شرق ایالات متحده تغذیه می‌کنند. پس از ۱۳ یا ۱۷ سال این حشرات بال در آورده و تنها برای ۴ تا ۶ هفته زندگی می‌کنند. در پایان این مدت جفت‌گیری کرده و دوباره برای ۱۳ یا ۱۷ سال دیگر ناپدید می‌شوند.

زنجره‌های دوره‌ای

دلیل اینکه چرا دوره‌ی زندگی این حشرات ۱۳ یا ۱۷ سال است کاملاً مشخص نیست ولی توضیحاتی برای آن پیشنهاد شده است. بعنوان مثال پیشنهاد شده است که عدد ۱۳ و ۱۷ هر دو عدد اول هستند و چون بر اعداد کوچک‌تر از خود قابل تقسیم نیستند باعث می‌شود چرخه‌ی زندگی این حشره همپوشانی کمی با چرخه‌ی زندگی دیگر موجودات زنده داشته باشد و کمتر در معرض شکار شدن قرار گیرد.

مراجع:

Periodical cicadas