ساحل منورکا اسپانیا

شفافیت آب در حدی است که به نظر می‌رسد قایق‌ها روی هوا معلق هستند. منورکا. اسپانیا

مرجع:

Minorca, Spain