سنگ آمولیت ۷۰ میلیون ساله.

سنگ آمولیت 70 میلیون ساله

سنگ آمولیت

آمولیت یک سنگ قیمتی اپال مانند است که عمدتاً در کوه‌های راکی در آمریکای شمالی یافت می‌شود. این سنگ زیبا از پوسته‌ی فسیل شده‌ی آمونیت‌ها ساخته شده است.

آمونیت

آمونیت‌ها یا شاخ‌قوچی‌ها گروهی منقرض شده از جانوران دریایی را تشکیل می‌دهند که از شاخه‌ی نرم‌تنان هستند که در اواخر دوره‌ی سیلورین و اوایل دوره‌ی دونین (۴۲۵ میلیون سال پیش) ظهور کرده‌اند. قطر آمونیت‌ها بین ۱ اینچ تا حدود ۳ متر متغیر است. این جانوران در اواخر دوران کرتاسه و همزمان با دایناسورها در حدود ۶۵٫۵ میلیون سال پیش منقرض شده‌اند. شاخ‌قوچی‌ها را بر اساس خط درز، تزئینات و دیگر ویژگی‌هایشان به سه رده تقسیم می‌کنند:

  1. شاخ‌سنگی Ceratitic (کربونیفر تا تریاسه)
  2. زاویه‌دار Goniatitic (دونین تا پرمین)
  3. شیپوری Ammonitic (پرمین تا کرتاسه)
مراجع:

Ammolite

Ammonoidea