سه کلید پرکاربرد کیبورد کامپیوتر چه هستند؟ یکی از مسئولان مایکروسافت به این سوال پاسخ می‌دهد.

  • سومین کلید پرکاربرد کیبورد کلید backspace است.
  • دومین کلید پرکاربرد کیبورد حرف e انگلیسی است.
  • پرکاربردترین کلید کامپیوتر کلید فاصله است.

یک واقعیت جالب دیگر این است که ۹۰% مردم تنها از ۹ انگشت برای تایپ کردن استفاده می‌کنند. آن‌ها در واقع از انگشت شست سمت چپ استفاده نمی‌کنند چون انگشت شست سمت راست برای زدن کلید فاصله استفاده می‌شود.

شرکت مایکروسافت بر این اساس یک کیبورد جدید ساخته است که کلید فاصله را به دو قسمت تبدیل کرده است. آن‌ها نیمه‌ی سمت چپ کلید فاصله را به یک کلید مجزا تبدیل کرده‌اند که مردم بتوانند انگشت بی استفاده‌ی خود را برای کلید backspace استفاده کنند.

سه کلید پرکاربرد کیبورد کامپیوتر

منبع:

These Are The Three Most Popular Keys On A Keyboard