پاچنوادا سینواتا نوعی سوسک میوه باغی یا سوسک میوه قهوه‌ای و زرد است که در کشور نامیبیا در جنوب آفریقا یافت می‌شود. یک ویژگی حیرت‌انگیز این سوسک این است که پشت آن ظاهری مانند یک حیوان دارد. در این تقلید زیستی پشت سوسک مانند حیوانی است که دارای دو چشم و با دهان باز است که دندان‌های آن مشخص است. این ظاهر به این حشره کمک می‌کند که در برابر دشمنان و شکارچیان حالت دفاعی گرفته و کمتر مورد حمله قرار گیرد.

سوسک میوه باغی پاچنودا سینواتا

رنگ‌های این سوسک متنوع هستند و عمدتاً زرد با ناحیه‌ی داخلی قهوه‌ای تیره است که دارای نقطه‌های زرد است. سوسک‌های میوه باغی بالغ از گل‌ها و میوه‌ها تغذیه می‌کنند و اغلب آن‌ها را نابود می‌کنند که این مسئله می‌شود کشاورزان با این سوسک میانه خوبی نداشته باشند. این سوسک اغلب در گیاهان غیربومی مانند رز و کاملیا یافت می‌شود و از گیاهان بومی وسیعی مانند اقاقیا نیز تغذیه می‌کند.

پاچنودا سینواتا یک شکار رایج برای بسیاری از گونه‌های حیوانی مانند سارهای بال قرمز است.

منبع:

Pachnoda sinuate