Smaragdesthes Africana گونه‌ای سوسک گل یا گل‌خراش از خانواده‌ی سرگین‌چرخانان است. این حشره بر خلاف نام و شغلی که دارد بسیار زیباست و رنگ‌های حیرت‌انگیزی دارد که در ادامه مشاهده می‌کنید.

سرگين‌چرخان آفريقايي

این حشره یک بدن طویل با رنگ‌های متنوع درخشان سبز، قرمز یا بنفش دارد. رنگ آن به زیرگونه‌ی آن بستگی دارد. طول بدن این سوسک گل بین ۱۹ تا ۲۴ میلیمتر است و به خاطر باروری بالایی که دارد به آسانی تولید نسل می‌کند و پخش شدن آن نسبتاً سریع است.

سوسک گل آفريقايي

خانواده‌ی سرگین‌چرخانان شامل ۳۰ هزار گونه از سوسک‌ها در سراسر جهان است. بسیاری از این حشرات، رنگ‌های روشن متالیک دارند.

گل‌خراش آفريقايي

مراجع:

Smaragdesthes Africana

Scarabaeidae