شبگرد بال پرچمی گونه‌ای پرنده‌ی مهاجر آفریقایی است. نر این پرنده دارای یک نوار سفید عریض در پرهای بالش است. نر این پرنده در فصل جفتگیری یک پر دیگر هم درمی‌آورد. این پر پرچم مانند طی سال‌های متوالی رشد کرده و اندازه‌ی آن به دو برابر طول بدنش می‌رسد. پس از تکمیل جفتگیری این پرها سریعا افتاده یا می‌شکنند. فصل جفت‌گیری این پرنده از بهار تا اوایل تابستان است

شبگرد بال پرچمی

نر بالغ در نمایش جفت‌گیری

شبگرد

شبگرد یا شبگردان که به بوف اروپایی نیز معروف است نام یک تیره از راسته‌ی جغد است. این پرنده همانطور که از نامش پیداست شب‌زی است و بال‌های بلند، پاهای کوتاه و منقار بسیار کوتاهی دارد. این پرنده در همه جای دنیا پیدا می‌شود و عموماً از شب‌پره‌ها و دیگر حشرات پرنده تغذیه می‌کند.

مراجع:

Pennant-winged nightjar

Nightjar