شب‌پره‌ی کرم‌کیسه‌ای یکی از بهترین معماران دنیای حیوانات است. این شب‌پره زمانیکه بدنیا می‌آید به دور خود تار ابریشم می‌تند که تا زمان رسیدن به بلوغ در آن زندگی می‌کند. این حشره‌ی شگفت‌انگیز برای اینکه ایمنی خود را افزایش دهد پیله‌ی خود را با تکه‌های چوب، برگ و دیگر مواد گیاهی مستحکم می‌کند. بسته به موادی که این شاپرک استفاده می‌کند نتیجه‌ی کارش ممکن است به یک دسته چوب شباهت داشته باشد یا در موارد خاصی ممکن است به یک خانه‌ی کوچک شبیه شود.

شب‌پره‌ی کرم‌کیسه‌ای

محفظه‌ی شب‌پره‌های کرم‌کیسه‌ای به سنگ‌ها، درخت‌ها یا برگ‌ها وصل می‌شود. کرم ابریشم زمانیکه به دنبال غذا می‌رود این محفظه را با خود می‌برد. این محفظه یک ورودی کوچک نیز در عقب دارد که شب‌پره آشغال‌ها را از آن بیرون می‌اندازد.

مراجع:

‘Log House’ Like Cocoon of The Bagworm Moth

Bagworm moth