اگر به اندازه کافی کنجکاو هستید شاید تابحال از خود پرسیده باشید که حاصل جفت‌گیری شتر یک‌کوهانه با شتر دوکوهانه چه می‌شود؟ شاید با پرسیدن این سوال به یاد نظریه امواج درس فیزیک بیفتید و به این نتیجه برسید هم فاز بودن کوهان شترها باعث تقویت کوهان و غیر هم فاز بودن آن‌ها باعث می‌شود کوهان حذف شود. به کار بردن نظریه امواج برای کوهان فقط یک شوخی است ولی واقعیت این است که حاصل تولید مثل شتر یک‌کوهانه با شتر دوکوهانه یک شتر هیبریدی با کوهانی بسیار بزرگ‌تر است.

شتر هیبریدی حاصل جفت‌گیری شتر یک‌کوهانه با شتر دوکوهانه

شترهای هیبریدی که از این روش تولید می‌شوند به شترهای F1 معروف هستند و برخی اوقات کوهان بزرگ آن‌ها اندکی فرورفتگی در وسط دارد. نکته‌ی جالب در کوهان این شتر این است که از کوهان پدر و مادرش بزرگ‌تر است. ارتفاع این شترها به ۲٫۳ متر و وزن آن‌ها به ۱۰۰۰ کیلوگرم می‌رسد. این شتر بسیار قوی بوده و برای کارهای سخت مناسب است. شتر هیبریدی رام و سربراه است و قابلیت باروری دارد. شترهای هیبریدی اغلب در روسیه، ایران، افغانستان و ترکیه یافت می‌شوند و در عربستان، ترکمنستان و قزاقستان نیز وجود دارند.

شترهای یک‌کوهانه که به شتر عربی معروف هستند در آفریقای شمالی و خاورمیانه زندگی می‌کنند ولی شترهای دوکوهانه که با نام شتر بلخی هم شناخته می‌شوند بیشتر در خاور دور، آسیای میانه و خاورمیانه زندگی می‌کنند. این شترها بیشتر بومی آسیای مرکزی، مغولستان و شمال چین هستند و پشم‌های بیشتری برای مقابله با سرمای هوای این مناطق دارند بطوریکه می‌توانند دمای ۴۰ درجه بالای صفر تا ۴۰ درجه زیر صفر را تحمل کنند. همچنین  شترهای دوکوهانه سم‌های مقاومی برای راه رفتن در زمین‌های سنگلاخی دارند.

مراجع:

Hybrid camel

Bactrian camel

Dromedary