مدل‌های مختلفی برای شطرنج سه نفره ابداه شده است که تخته‌های شش گوشه، دایره‌ای و سه طرفه دارند و مهره‌ها سه رنگ مختلف دارند. طراحی این گونه شطرنج‌ها خیلی دشوار است چون زمانی که دو نفر با هم علیه یک نفر متحد می‌شوند مقاومت در برابر آن‌ها بسیار سخت می‌شود. برخی اوقات برای حل این مشکل از قانونی استفاده می‌کنند که اولین کسی که کیش و مات کند برنده‌ی میدان است. راه‌حل‌های دیگری هم استفاده شده است و برخی اوقات از مهره‌های جدید نیز استفاده می‌شود. در تصویر زیر تخته‌ها و آرایش‌های مختلفی که برای این مدل شطرنج طراحی شده است را مشاهده می‌کنید.

شطرنج سه نفره

شطرنج سه نفره

مرجع:

Three-player chess