در سال ۲۰۱۴ مریخ‌نورد Curiosity یک شهاب‌سنگ آهنی بر روی مریخ کشف کرد که به نظر می‌رسید زمانی در هزاران سال پیش در قلب یک سیاره‌ی در حال رشد قرار داشته است. این شهاب‌سنگ از آهن تشکیل شده است و حدود ۲ متر طول دارد که تقریباً برابر با عرض مریخ‌نوردی است که آن را پیدا کرد. این اولین شهاب‌سنگی بود که مریخ‌نورد کنجکاوی (Curiosity) بر روی مریخ یافته بود. دانشمندان این شهاب‌سنگ را شهاب‌سنگ لبنان نامیدند چون ظاهر آن شبیه به لبنان بود.

شهاب‌سنگ لبنان شهاب‌سنگ آهنی بر روی مریخ

شهاب‌سنگ لبنان دارای کلوخه‌هایی از سنگ و فلز است و احتمالاً در اثر برخوردهای اولیه‌ی رخ داده در شروع تشکیل منظومه شمسی شکل گرفته است. منظومه شمسی حدود ۴٫۶ میلیارد سال پیش تشکیل شده است. در آن زمان اجرام آسمانی مختلف با هم برخورد داشته‌اند و این برخوردها باعث ذوب شدن آن‌ها در یکدیگر و تشکیل سیارات منظومه شده است. با تشکیل سیارات، فلزات سنگین مانند آهن به طرف مرکز سیاره حرکت می‌کنند و سنگ‌های سبک‌تر در سطح مانده و سرد می‌شوند.

با اینکه این شهاب‌سنگ اولین شهاب‌سنگ یافته شده توسط مریخ‌نورد کنجکاوی است، اولین شهاب‌سنگ یافته شده بر روی مریخ در سال ۲۰۰۵ توسط مریخ‌نورد آپورچونیتی یافته شد. شهاب‌سنگ‌های زیادی بر روی مریخ یافت می‌شود چون اتمسفر مریخ ضعیف بوده و آن‌ها را نمی‌خورد. در روی زمین این شهاب‌سنگ‌ها چند میلیون سال بیشتر دوام نمی‌آورند و در اثر خوردگی اتمسفری و فرسایش از بین می‌روند. در یک تحقیق در سال ۲۰۰۰ تخمین زده شد که در هر کیلومتر مربع بر روی مریخ بین ۵۰۰ تا ۵۰۰ هزار شهاب‌سنگ با جرم بیش از ۱۰ گرم وجود دارد.

مطالعه‌ی این شهاب‌سنگ‌ها اطلاعات زیادی از تاریخچه‌ی منظومه شمسی به ما می‌دهد. این امکان وجود دارد که تکه‌هایی از زمین در طول زمان و در اثر برخوردها کنده شده و به شکل شهاب‌سنگ بر روی مریخ یافت شوند همانطور که عکس این حالت مشاهده شده است و در زمین شهاب‌سنگ‌هایی از مریخ یافت شده است.

منبع:

Nasa’s Curiosity rover finds large iron meteorite on Mars