کوکابورای خندان پرنده‌ای بومی استرالیاست که صدایش شبیه به خنده‌ی انسان است. صدای این پرنده با خنده‌ای آرام شروع شده و پس از آن بلند می‌شود. در این حالت معمولاً چند پرنده‌ی دیگر هم به آن می‌پیوندند. اگر خانواده‌ی رقیبی صدا را شنیده و به آن جواب دهد کل خانواده‌ی کوکابورا جمع شده و با او همراه می‌شوند. صدای جالب این پرنده را بشنوید:

کوکابورای خندان

کوکابورا پرنده‌ای گوشتخوار است که در خانواده‌ی ماهی‌خورک می‌باشد و بومی شرق استرالیاست. این پرنده در نیوزلند، تاسمانی و استرالیای غربی هم وارد شده است. طول این پرنده ۴۵ سانتیمتر بوده و سری بزرگ با چشمانی قهوه‌ای و منقار بزرگی دارد.

کوکابورای خندان

منبع:

Laughing kookaburra