طاووس لیوسیسم

طاووس با نقص ژنتیکی لیوسیسم

لیوسیسم وضعیتی است که در آن رنگدانه‌های پوست کم است. بر خلاف آلبینیسم یا زالی این پدیده به دلیل کاهش در همه‌ی رنگدانه‌های پوست به وجود می‌آید و نه تنها ملانین.

مرجع:

Leucism