این طرح کشو خلاقانه به گونه‌ای است که فضای مرده‌ی موجود در کنج‌ها را از بین برده و به فضای مفید تبدیل می‌کند.

طرح کشو برای کنج جالب