عقیق آتشین. این سنگ در مکزیک و جنوب آمریکا یافت می‌شود.

عقیق آتشین

این سنگ قیمتی رنگ‌های رنگین کمانی درخشانی مشابه اوپال دارد و سختی آن در مقیاس مو بین ۵ و ۷ می‌باشد

عقیق

عقیق یا آگات گونه‌ای سنگ قیمتی است. این سنگ سیلیسی بوده و نوعی از در کوهی است که بیشتر از سنگ یمانی تشکیل شده‌است. ترکیب شیمیایی آن ۱۰۰% SiO۲ یا سیلیس است که البته گاهی عناصری نظیر Al، Fe، Mg، Ca، Ni، Cr در کنار آن قرار می‌گیرد. ویژگی عقيق ریزدانه بودن آن و روشنی رنگش است. عقيق درخشنده و دارای چمک بلورین می‌باشد. بهترین آن سرخ، زرد و سفید است. گونه‌ای از آن که ذرات فراوان میکا دارد و براق است دلربا نامیده می‌شود. شکل بلورهای عقيق، نازک و شش گوش است این کانی در هیدروکسید پتاسیم (KOH) حل می‌شود. از این کانی به عنوان خواص درمانی در سنگ درمانی نیز استفاده می شود.

مرجع:

Fire agate

Agate