نهنگ های عنبر اینگونه می خوابند

نهنگ های عنبر اینگونه می خوابند

نهنگ عنبر یا نهنگ اسپرم بزرگ‌ترین نهنگ دندان‌دار است. این جانور می‌تواند بیش از یک ساعت زیر آب بماند. ماده‌ی روغنی عنبر از روده‌ی این نهنگ بدست می‌آید که در تهیه‌ی عطر مورد استفاده قرار می‌گیرد. داستان موبی دیک داستانی در مورد صید نهنگ عنبر می‌باشد.

مرجع:

Sperm whale