فکت شیت چیست؟

فکت شیت برگه‌ای است که اطلاعات و نکات کلیدی یک موضوع را بطور مختصر بیان می‌کند. در ادامه فکت شیت سرطان را مشاهده می‌کنید.

فکت شیت سرطان

سرطان یک عبارت عمومی برای گروهی از بیماری‌هاست که می‌توانند هر بخش از بدن را تحت تأثیر قرار دهند. یک تعریف سرطان ایجاد سریع سلول‌های غیرعادی است که فراتر از حدود معمول رشد می‌کنند و می‌توانند در دیگر اعضای بدن دیگر هم پخش شوند. سرطان یکی از دلایل اصلی مرگ در جهان است و در سال ۲۰۱۲ باعث مرگ ۸٫۲ میلیون نفر انسان در جهان شد. متداول‌ترین سرطان‌های مرگبار در جهان عبارتند از:

 • سرطان ریه (۱٫۵۹ میلیون مرگ)
 • سرطان کبد (۷۴۵۰۰۰ مرگ)
 • سرطان معده (۷۲۳۰۰۰ مرگ)
 • سرطان روده بزرگ (۶۹۴۰۰۰ مرگ)
 • سرطان سینه (۵۲۱۰۰۰ مرگ)
 • سرطان مری (۴۰۰۰۰۰ مرگ)

فکت‌های کلیدی مربوط به سرطان

 • سرطان باعث مرگ ۸٫۲ میلیون نفر انسان در سال ۲۰۱۲ شد.
 • انتظار می‌رود تعداد موارد جدید سرطان طی دو دهه‌ی آینده به میزان ۷۰% افزایش یابد.
 • پنج سرطان رایج در بین مردان عبارتند از: سرطان ریه، سرطان پروستات، سرطان روده‌ی بزرگ، سرطان معده و سرطان کبد.
 • پنج سرطان رایج در بین زنان عبارتند از: سرطان سینه، سرطان روده‌ی بزرگ، سرطان ریه، سرطان دهانه‌ی رحم و سرطان معده.
 • حدود یک سوم سرطان‌ها به پنج دلیل ایجاد می‌شوند که این پنج دلیل اصلی سرطان عبارتند از: وزن زیاد، مصرف کم میوه و سبزیجات، فعالیت بدنی کم، مصرف تنباکو، مصرف الکل.
 • استفاده از تنباکو مهم‌ترین عامل خطرناک سرطان است که باعث ۲۰% کل مرگ‌ها در اثر سرطان شده و حدود ۷۰% مرگ‌های سرطان ریه در اثر آن ایجاد می‌شود.
 • حدود ۷۰% مرگ‌های در اثر سرطان در آفریقا، اسیا و آمریکای مرکزی و جنوبی رخ می‌دهد.
 • انتظار می‌رود مرگ‌های در اثر سرطان از ۱۴ میلیون در سال ۲۰۱۲ به ۲۲ میلیون در دو دهه‌ی آینده برسد.
منبع:

Cancer