تقریباً همه‌ی کشورهای دنیا فرآیندها و قوانینی برای ثبت اطلاعات محل تولد بچه‌ها دارند. ملل متحد محل تولد بچه‌ای که در هواپیما بدنیا می‌آید را کشوری می‌دانند که مالک هواپیما می‌باشد. برخی کشورها نیز اولین شهری که هواپیما در آن می‌نشیند را ملاک قرار می‌دهند ولی شهروندی بچه مربوط به کشور مالک هواپیما می‌دانند. مکان تولد و شهروندی دو موضوع متفاوت هستند و شهروندی معمولاً یک مسئله‌ی بزرگ‌تر است و کارهای اداری بیشتری برای ثبت آن لازم است و اهمیت قانونی بیشتری دارد ولی محل تولد اهمیت قانونی کمتری دارد.

در ایالات متحده‌ی آمریکا اگر یکی از والدین بچه شهروند آمریکا باشند بچه به صورت خودکار شهروند آمریکا محسوب می‌شود ولی با توجه به قوانین مختلف کشورها این بچه ممکن است همزمان شهروند دو کشور باشد.

منبع:

If a child is born on an airplane, what’s his place of birth and citizenship?