قصر الفرید یا قلعه‌ی تنهایی واقع در عربستان صعودی یکی از آثار باستانی مربوط به قرن اول پس از میلاد می‌باشد. این بنای زیبا از یک صخره‌ی تکی کنده شده است و ناقص و متروک می‌باشد. این قلعه یکی از ۱۳۱ بنای پادشاهی نباتیان است که در بخش الاولی واقع شده است که یکی از مهم‌ترین مسیرهای تجاری قدیم است که شمال و جنوب شبه‌جزیره‌ی عربی را به هم متصل می‌کند. این بنای اسرارآمیز هیچ‌وقت تکمیل نشده است. قصر الفرید در مجموعه‌ی مدائن صالح واقع شده است.

قصر الفرید عربستان صعودی

مداین صالح

مداین صالح یا حجر نام بنایی است از سازه‌های سنگی تاریخی در شمال کشور عربستان سعودی واقع در جنوب دومة الجندل. تاریخ سنگ نمای خارجی استفاده شده در مداین صالح به سده اول پیش از میلاد باز می‌گردد. این آثار دارای حدود ۵۰ سنگ‌نوشته ونقش‌های درونی است که متعلق به مرحله پیش از نبطیان و قوم ثمود است. این بنا، در برگیرنده ۱۱۱ گور و نیز سامانه آبیاری تاریخی است که نشان‌دهنده تخصص نبطیان در زمینه سازه‌های آبی بوده است.

خانه‌های حجر در کوه ساخته شده و این کوه‌ها «اثالث» نام دارد. این کوه‌ها چنان است که هرکس آن‌ها را از دور ببیند آن‌ها را به هم پیوسته می‌پندارد، ولی چون نزدیک شود هریک را جدا می‌بیند. گرداگرد این کوه‌ها را شنزار فراگرفته و به این خاطر بالا رفتن از این کوه‌ها بسیار دشوار است. در تاریخ ۷ ژوئیه ۲۰۰۸، به عنوان اولین اثر ثبت شده در عربستان سعودی، در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

مراجع:

Riddle of the The Lonely Castle: Abandoned in the middle of the desert, the ancient tomb carved out of rock which has endured since the first century

Mada’in Saleh