قطعه‌ی زیبای کهربای سبز یافته شده در جمهوری دومینیکن