لئونید روگوزوف پزشک روسی بود که در سال ۱۹۶۱ در ایستگاهی مربوط به شوروی در قطب جنوب کار می‌کرد. او تنها پزشک حاضر در آن منطقه بود و آپاندیسش مشکل پیدا کرد و مجبور شد خودش عمل آپاندیس را بر روی خود انجام دهد و به مشهورترین مورد جراحی بر روی خود تبدیل شود.

لئونید روگوزوف: پزشکی که آپاندیس خود را عمل کرد

هنگامیکه درد آپاندیس او شروع شد خود را در وضعیت غیر قابل تحملی دید و نتوانست شب تا صبح بخوابد. لئونید روگوزوف به خاطر مشکل آپاندیسش در وضعیت مرگ و زندگی بود و نمی‌توانست منتظر کمک بماند. بهمین خاطر مراحل عمل را یادداشت کرد و کارهایی که همراهانش باید به عنوان دستیار برای او انجام می‌دادند مشخص کرد. کی باید ابزاری را که لازم داشت دستش می‌داد، یکی نور را تنظیم می‌کرد، و آینه را نگه می‌داشت .حتی فرمانده ایستگاه هم توی اتاق حضور داشت تا اگر کسی از حال رفت، جایش را بگیرد.

وی بعد ها در خاطراتش نوشت: «بیچاره دستیارهام! لحظه آخر قبل از عمل نگاهشان کردم. رنگ‌شان از روپوش‌های سفیدی که تن‌شان کرده بودند سفیدتر بود. خودم هم ترسیده بودم. اما همین که سرنگ را برداشتم و نووکایین را به خودم زدم، انگار پای میز جراحی ایستاده‌ام. مشغول کار شدم و نفهمیدم چطور گذشت.» او با بیهوشی موضعی عمل را شروع کرد، در حین عمل، هواشناس ایستگاه، رتراکتور را برایش نگه داشت، راننده ایستگاه آینه را برای او نگه داشته بود و دانشمندی هم وسایل عمل را به او می‌داد. دکتر روگوزوف در حالت خم‌شده به جلو، عمل را انجام داد و حتی یک بار طی عمل از حال رفت، اول می‌خواست با آینه داخل شکمش را ببیند، اما کمی که گذشت دید برعکس بودن تصویر بیشتر مایه دردسر شد. از خیر آینه گذشت و با لمس به کارش ادامه داد – آن هم بدون دستکش. به آخرین و سخت ترین مرحله جراحی که رسید، سطح هشیاری‌اش کم شد.وی در این باره مینویسد: «خونریزی شدید بود. سعی کردم هول نشوم. صفاق، جدار داخلی شکم، را باز کردم. روده کور زخمی شد، ناچار شدم بخیه بزنم. ضعیف و ضعیف‌تر می‌شدم. سرم گیج می‌رفت. هر چهار پنج دقیقه بیست ثانیه استراحت می‌کردم. اما بالاخره شد! رسیدم به آپاندیس لعنتی. دیدم تهش سیاه شده. اگر یک روز دیگر می‌ماند، احتمالاً می‌ترکید. نبضم به وضوح کند شد. دست‌هایم حس نداشت، انگار پلاستیکی باشد. به خودم گفتم کارت تمام است. همه کار را کرده بودم، فقط مانده بود آپاندیس را در بیارم.» سرانجام مرحله آخر را هم با توفیق به اتمام رساند و توانست عمل را در کمتر از دو ساعت انجام دهد.دو هفته بعد سر پا بود و به زندگی عادی برگشت.

مراجع:

Leonid Rogozov

Dr. Leonid Rogozov operating himself to remove his appendix in Antarctica, 1961