این عکس یک مار نیست بلکه لارو یک بید (شب پره) با نام علمی همروپلینز تریپتولموس (Hemeroplanes triptolemus) است که برای ترساندن دشمنان ظاهر مار را تقلید می‌کند. به این فرآیند تقلید در جانوران همگونی گفته می‌شود.

لارو شب پره با ظاهر مار

در حشرات از نظر تکامل فردی به طور کلی چهار مرحله رشدی :تخم ،لارو یا پوره ، شفیره و حشره بالغ وجود دارد.

۱-   تخم (Zygot)

در حشرات معمولا تخم به طریق دو جنسی و از اختلاط دو سلول ماده (اوول) و نر (اسپرم) تشکیل می گردد. تخم حشرات از نظر تکثیر و انتقال صفات ارثی و بقاء نسل اهمیت فوق العاده دارد. بعلاوه در بعضی از گونه ها مانند اکثر شته ها تخم مرحله مقاوم حشره در مقابل عوامل نامساعد طبیعت می باشد. تخم حشرات از نظر اندازه ،شکل، رنگ، انفرادی یا دسته جمعی بودن و همچنین محل استقرار آنها در محیط بسیار متنوع می باشد و غالباً در مجاورت محیطی که مناسب تغذیه لاروها یا پوره ها باشد قرار داده می شود. در حشرات ترشح غدد ضمیمه دستگاه تناسلی برای تهیه کیسه تخم و یا ثابت کردن تخم ها بکار می رود. برای مثال شیخک ها و سوسری ها تخم های خود را درون کیسه تخم در طبیعت رها می کنند. بعضی از حشرات برای تخم گذاری داری تخم ریز (Ovipositor) هستند که به کمک آنها تخم های خود را داخل نسوج گیاهی، داخل و یا داخل بدن میزبانها ی خود قرار می دهند

۲-   لارو (Larva)

مهمترین مرحلۀ زندگی حشره نوزادی است چون بیشترین خسارت را می زند. دوره لاروی اولین مرحله   نشو و نمای بعد از جنین می باشد که در حشرات با دگردیسی کامل از نظر شکل و طرز زندگی با حشره کامل اختلاف دارد. لاروها دارای قدرت تغذیه و تخریب فراوانی هستند،بدین جهت شناسایی مرحله لاروی در کشاورزی اهمیت فوق العاده دارد.

در حشرات با دگردیسی کامل اشکالات لاروی ثابت و طبقه بندی آنها بر اساس خصوصیات ظاهری و زیست شناسی از جمله نوع میزبان ، طرز تغذیه ، محیط زندگی و رفتار می باشد و شامل انواع زیر است:

Cmapodeiform Larva:

در این نوع لاروها بدن معمولاً طویل و در قسمت پشتی و شکمی پهن است و دارای شاخک های نسبتاً بلند و مشخص و آروارهای قوی و سه جفت پای قفس سینه ای بلند و مناسب برای دویدن می باشند. صفت مشخص کننده در این لاروها وجود یک جفت پیوست بلند به نام دنباله در انتهای شکم می باشد. این نوع لاروها معمولاً فعال و گوشتخوار هستند،مانند لارو بعضی از سوسک ها

Carabiform L. :

در این لاروها بدن در وسط پهن، شاخک ها و آرواره ها و پاها کوتاه است و به وسیله نداشتن دنباله های انهای شکم از تیپ کامپودئی فرم مشخص می‌شود. این لاروها کمتر فعال و دارای رژیم غذایی گیاهخواری یا گوشتخواری می باشند. مانند سوسک های خانواده کفشدوزک ها (Coccinelidae)

Eruciform L. :

در این لاروها بدن استوانه ای کشیده، سر گرد و شاخک های کوتاه می باشند. قطعات دهانی ساینده و علاوه بر سه جفت پای سینه ای کوتاه، دارای ۲ تا ۵ جفت پای شکمی (کاذب) در لارو پروانه ها و ۶ تا ۹ جفت پای شکمی در لارو زنبورهای زیر راسته Symphyta هستند. این لاروها گیاهخوار بوده و به ندرت گوشتخوارند.

Scarabaeiform L. :

بدن لارو استوانه‌ای خمیده به شکل U ، با سر مشخص و سه جفت پای سینه‌ای نسبتاً بلند می‌باشد. این لاروها در خاک یا در قسمت چوبی درختان زندگی می‌کنند. مانند لارو سوسک‌های خانوادۀ Scarabaeidae (کرم‌های سفید ریشه)

Elatriform L.:

این لاروها بدنی کشیده و مفتولی دارای جلد سخت و سه جفت پای قفس سینه‌ای کوتاه مشخص‌اند. معمولاً نبات خوار و به ندرت گوشتخوارند. مانند سوسک‌های خانواده Elateridae

Vermiform L. :

این لاروهای کرمی شکل و فاقد پا و هرگونه پیوست هستند. این لاروها در گروهای مختلف حشرات اشکال مختلفی دارند:

  1. این لاروها در مگس ها با سر نامشخص و در پشه ها با سر مشخص می باشند.
  2. لارو ورمی فرم در سوسک های خانواده سوسک‌های شاخک بلند. در اطراف حلقه های بدن دارای برآمدگی های گوشتی می باشند. این لاروها را (Cermbyciform) می‌نامند.
  3. لارو ورمی فرم در سوسک های خانواده Buprestidae (کرم های طرقه و ریشه درختان) دارای قفسه سینه اول رشد کرده است (لارو سر چکشی) این لاروها(Buprestiform ) نامیده می‌شوند .
  4. لارو ورمی فرم در سوسک های خانوادۀ سرخرطومی ها خمیده و قوسی شکل است. این لاروها را (Curculioniform) می‌نامند.
مرجع:

Hemeroplanes triptolemus

دگرديسي در حشرات