لاک‌پشت گازگیر الیگاتور یکی از سنگین‌ترین لاک‌پشت‌های آب‌های شیرین در جهان است. این لاک‌پشت به خاطر آرواره‌ی بسیار قدرتمند، گردن فنر مانند و نیز تیغه‌های مجزای روی لاکش که مانند پوست الیگاتور (تمساح آمریکایی) است لاک‌پشت گازگیر الیگاتور نام‌گذاری شده است.

لاک‌پشت گازگیر الیگاتور

وزن این لاک‌پشت غول‌پیکر به طور متوسط حدود ۲۰ کیلوگرم است ولی تا ۱۱۳ کیلوگرم هم گزارش شده است.

این لاک‌پشت گونه‌ای از تیره‌ی گازگیران است که از زیرراسته‌ی سنگ‌پشتان می‌باشند. به لاک‌پشت‌هایی که قادرند سر و گردن خود را کاملاً به زیر لاک خود بکشند نهان‌گردن گفته می‌شود. به زیرراسته‌ای از لاک‌پشت‌ها که نمی‌توانند گردن خود را به‌طور کامل به زیر لاک بکشند کنارگردن گفته می‌شود.

مرجع:

Alligator snapping turtle

Cryptodira